12528

Dağıtım ve güç Trafosu Fiyatları

ASTOR MARKA(KURU TİP), ASTOR-MARKA YAGLI TİP) TRAFOLARIN  FİYAT LİSTESİ

 
MALZEMENİN CİNSİ B.FİYAT AGIRLIK MALZEMENİN CİNSİ B. FİYAT AGIRLIK MALZEMENİN CİNSİ B. FİYAT AGIRLIK
25 KVA 28,5-36/0,4 KV 3.250,00 $ 400 KG 250 kVA 6, 3 kV-10,5 kV-17,5 Kv 17.868,00 $ 1100 KG 400 kVA 31,5 kV-34,5 kV 36.060,00 $  
1860 KG
40 KVA 28,5-36/0,4 KV 3.700,00 $ 420 KG 400 kVA 6,3 kV-10,5 kV-17,5 kV 22.979,00 $ 1480 KG 630 kVA 31,5 kV-34,5 kV 37.053,00 $  2800KG
                 
50  KVA 28,5-36/0,4 KV 3.750,00 $ 445 KG 630 kVA 6,3 kV-10,5 kV-17,5 kV 23.780,00 $ 1920 KG 800 kVA 31,5 kV-34,5 kV 45.000,00 $ 33 70   KG
63 KVA 28,5-36/0,4 KV 4. 200,00 $ 520 KG 800 kVA 6,3 kV-10,5 kV-17,5 kV 28.000,00 $ 2120 KG 1000kVA 31,5 kV-34,5 kV 49.059,00 $  
3850KG
80 KVA 28,5-36/0,4 KV 4.500,00 $ 600 KG 1000 kVA 6,3 kV-10,5 kV-17,5 kV 33.000,00 $ 2500 KG 1250 kVA 31,5 kV-34,5 kV 54.050,00 $  4500 KG
100 KVA 28,5-36/ 0,4 KV 4.850,00 $ 640 KG 1250 kVA 6, 3 kV-10,5 kV-17,5 kV 35.556,00 $ 3130 KG 1600kVA 31,5 kV-34,5 kV 62.606, 00 $ 5900KG
 
125 KVA 28,5-36/0,4 KV
 
5 .900,00 $
 
850 KG
 
1600 kVA 6,3 kV-10,5  kV-17,5 kV
 
43.444,00 $
 
3750 KG
 
2000 kVA 31,5 kV-34,5
 
67.079,00 $
 
 6350 KG
160 KVA 28,5-36/0 ,4 KV 6.350,00 $ 875 KG 2000 kVA 6,3 kV-10,5 kV-17,5 Kv 49.440,00 $ 4950 KG 2500 kVA 31,5 kV-34,5 kV 81.776,00 $  6850 KG
 
200 KVA 28,5-36/ 0,4 KV 7.000 ,00 $ 975 KG 2500 kVA 6,3 kV-10, 5 kV-17,5 kV 60.000,00 $ 5470 KG 3150 kVA 31,5 kV-34,5 Kv 95.000,00 $ l0,   600 KG
 
250 KVA 28,5-36/0,4 KV
 
7.300,00 $
 
995 KG
 
3150 kVA 6,3 kV-10,5 kV-17,5 Kv
 
71 .000,00 $
 
6100 KG
 
3500  kVA 31,5 kV-34,5 kV
 
109.000,00 $
 
 
 
 
 
 
 
800 KVA 28,5-36/0,4 KV 18 .800,00 $ 2430 KG 800 kVA 31,5 kV-34,5  kV 40.220,00 $ 2600 KG
 
1000 KVA 28,5-36/0,4 KV
 
20.700,00 $
 
2710 KG
 
1000 kVA 31,5 kV-34,5 kV
 
42.660,00 $
 
3100 KG
1250 KVA 28,5-36/0,4 KV 24.000,00 $ 3150 KG 1250kVA 31,5 kV-34,5 kV 47.000,00 $ 3500 KG
1600 KVA 28,5- 36/ 0,4 KV 28.000,00 $ 3470 KG 1600 kVA 31,5 kV-34,5 kV 54.440,00 $ 4250 KG
2000 KVA 28,5-36/0 ,4 KV 37.000,00 $ 4440 KG 2000 kVA 31,5 kV-34,5 kV 58.330,00 $ 4800 KG
2500 KVA 28,5-36/0,4 KV 40.900,00 $ 5060 KG 2500 kVA 31,5 kV-34,5 kV  
71.110,00 $
 
5300 KG
       
3150 kVA 31,5 kV-34,5 kV
 
84.000,00 $
 
8150 KG
       
3500 kVA 31,5 kV-34,5 kV
 
95.000,00$
 
NOT